Events

Mokrice Castle

Mokrice, 17. 4. 2019

Na današnji 3. novinarski konferenci neformalnega združenja gradov Posavja so na gradu Mokrice predstavniki šestih gradov - Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, ki upravlja nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski park, ki upravlja grad Podsredo, Kulturni dom Krško, ki upravlja grad Rajhenburg, KŠTM Sevnica, ki upravlja grad Sevnica, Posavski muzej Brežice, ki upravlja grad Brežice in Terme Čatež, ki so lastnice gradu Mokrice – predstavili aktivnosti preteklega kot tudi tekočega leta.


Kot glavno aktivnost, na katero so predstavniki, ki so aktivno vključeni v projekt povezovanja, najbolj ponosni, je lansiranje skupne SPLETNE PREDSTAVITVE. Njen cilj je povečevanje prepoznavnosti ter skupnih in posameznih zgodb 'Gradov Posavja' , in sicer lokalno in globalno po svetu, zato se že tesno povezujejo s Slovensko turistično organizacijo in njenimi predstavništvi v tujini.


Vabljeni na virtualni grajski sprehod po slovenski različici, ki je dostopna na gradoviposavja.si in angleški na castlesofposavje.com.

Rajhenburg Castle

Brežice Castle

Božidar Jakac Art Museum

Podsreda Castle

Sevnica Castle